Анкета за ученици од СОЕУ „Јане Сандански“ БитолаVorschau

Почитувани ученици,

пред вас е анкета со општи и стручни прашања, која служи за истражување на докторска дисертација на тема:

„Усвојување на германскиот јазик во наставата со помош на платформата моодле и други софтвери за учење".

Ве молам внимателно прочитајте ги прашањата и објективно одговорете на секое од нив.

Анкетата е анонимна.

ПС: Ве молам не земајте ги предвид техничките проблеми во училницата во СОЕУ Јане Сандански Битола. (старата опрема и кочењето). Платформата ја користевте и од дома, што значи имате целосен преглед, како таа работи и функционира. 

Со оваа анкета ке бидат опфатени 98 ученици од I год. и 106 ученици од II год. во учебната 2015/2016 год.

Ein Feedback ist zu diesem Zeitpunkt nicht möglich